خوزستان | خیمه معرفت
آرشیو دسته بندی عکس: خوزستان
ضیافت الهی در مسجد جامع شهرک خیبر
۱۵ خرداد ۱۳۹۸ 57 بازدید
ضیافت الهی شهرک شهید علم الهدی شوشتر
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ 239 بازدید
خیمه معرفت سید ولی الدین گوشه دزفول
۰۵ فروردین ۱۳۹۸ 84 بازدید
خیمه معرفت مقام صاحب الزمان (عج) شوشتر
۰۳ فروردین ۱۳۹۸ 119 بازدید
خیمه معرفت امامزاده حیدر (ع) بهبهان
۰۳ فروردین ۱۳۹۸ 125 بازدید
خیمه معرفت امامزاده اباذر (ع) بهبهان
۰۳ فروردین ۱۳۹۸ 117 بازدید
خیمه معرفت بقعه دعبل خزایی
۰۳ فروردین ۱۳۹۸ 121 بازدید
خیمه معرفت حرم علی بن مهزیار اهواز
۰۳ فروردین ۱۳۹۸ 87 بازدید
غرفه کودک حرم مطهر دانیال نبی (ع) شوش
۰۳ فروردین ۱۳۹۸ 90 بازدید
غرفه کودک امام زاده محمد بن زید (ع) گتوند
۰۲ فروردین ۱۳۹۸ 108 بازدید