فرم نظارت مبلغین | خیمه معرفت % %

فرم نظارت مبلغین

مبلغ گرامی جهت هرچه بهتر برگزار شدن طرح آرامش بهاری ۱۳۹۸ ، و ارزیابی میدانی توسط مبلغ لطفا این فرم را تکمیل و ارسال فرمایید

فرم نظارت

  • ( چند نوبت در روز اقامه می شود؟)
  • (پاسخگویی به مسائل شرعی و سبک زندگی اسلامی، کودک و نوجوان، چند رسانه ای و ...)
  • (آب، روشنایی،مایع دستشویی و ...)
  • (لطفا با ذکر دلیل و نام فرد یا افراد بنویسید)
  • لطفا ارزیابی (نظر) کلی خود از اجرای طرح در این بقعه را، در یک جمله کوتاه بیان کنید.