ارسال سوالات خیمه های معرفت | خیمه معرفت % %

ارسال سوالات خیمه های معرفت

مبلغ گرامی لطفا سوالاتی که در خیمه معرفت از شما پرسیده شده ( روانشناسی ، احکام ، اعتقادی ) را از طریق فرم ذیل ارسال نمایید

ارسال سوالات خیمه های معرفت

  • افزودن یک ردیف جدید
    لطفا قبل از سوال ، جنسیت و حدود سن مخاطب را وارد نمایید . مثال : زن ، 40 ساله ، راه درمان وسواس چیست ؟ صرفا به موضوع سوال اکتفا نشود و مختصرا سوال بیان شود.